Enel Hak Hallac-ı Mansur Kimdir

UzmanBlogger | 02:19 | 0 yorum

Enel Hak yani ben hakkım sözleriyle yola çıkan Hallacı Mansur’un bugün söyledikleri çok daha iyi anlaşılsa da kendi yaşadığı dönemde hayatı trajik bir şekilde son bulmuştur. Hallac-ı Mansur, MS 856 yılının Ağustos ayında bugünkü İran’ın sınırları içerisinde yer alan Tur yöresinde dünyaya gelmiştir. Tam adı Ebu Mugis el Hüseyn Bin Mansur ol Bayvaz’dır. Hallac ismi sonradan eklenmiş buda mesleğinden dolayı eklenmiştir. Yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimseye Hallaç adı verilirdi.

Hallacı Mansur daha sonraları ailesiyle Dicle yakınlarına, Araplar tarafından kurulmuş bir yerleşim bölgesi olan Vasıl’a göç ederler. Hallac burada Farsça’yı unutur. 12 yaşında hafız olur. Önce sufi Zahl at-Tustari’nin daha sonra da Amr al-Makki ve Cüneyd Bağdadi’nin talebesi olur. Hocalarıyla fikir alışverişinde bulunan Mansur daha sonraları keskin bir fikir ayrılığına düşer ve onlardan ayrılmak zorunda kalır. Hallacı Mansur, katı görüşlü Müslümanların düşüncelerine aykırı sözleriyle hemen dikkat çekmektedir. Hallacı Mansur’un Tanrı’da eriyip yok olmak anlamında söylediği, “En el Hak yani Ben Tanrının ta kendisiyim” sözü sebebiyle içinde Allah’ın 99 sıfatından biri olan “hak” da geçtiği için 912 yılında tutuklanır ve uzun yıllar hapiste kalır. Alenen işkence edildikten sonra, vucudundaki tüm deri kesilir yarı canlı haça gerilip halka teşhir edildiğinin ertesi günü ölür.

Etiketler: , , , , ,

0 yorum